ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 1/11/09/2017:       

DOTYCZY:
Wynajęcia powierzchni biurowej w celu prowadzenia działalności gospodarczej ATER net Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, dofinansowanie projekt nr POPW.01.01.02-28-0023/17 „Diagnostyka i optymalizacja działania zakładów przemysłowych w czasie rzeczywistym, przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji.”

DATA ZAMIESZCZENIA:
11.09.2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
25.09.2017

PLIKI DO POBRANIA:
Formularz ofertowy

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Wybór najkorzystniejszej oferty

ATER net sp. z o.o.
OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
ul. Władysława Trylińskiego 8
10-683 Olsztyn / Polska

biuro@aternet.pl
tel. +48 89 612 0832