ATER net

Sztuczna inteligencja dla przemysłu

Gdzie działamy?

W obecnym świecie stykamy się z systemami automatyki przemysłowej we wszystkich gałęziach przemysłu (branża spożywcza, energetyczna, auto-moto, wod-kan i wiele innych). Taki system automatyki przemysłowej, oprócz elementów automatyki wykonawczej, składa się ze sterownika/ów PLC (serce systemu) oraz nierzadko z komputera z systemem wizualizacji i archiwizacji danych (SCADA), który zapisuje dane procesowe. Niestety, systemy te bardzo często są zupełnie niekompatybilne. Nie są ze sobą zintegrowane, pochodzą od różnych producentów, są produkowane w różnych standardach, nie komunikują się między sobą i często, żeby porównać np.stosunek zużycia prądu do ilości wyprodukowanego gotowego produktu, trzeba przeanalizować wiele różnych dokumentów, sprawozdań, systemów archiwizacyjnych, co jest bardzo czasochłonne i nie pozbawione błędów (czynnik ludzki). Dodatkowo, zbierane przez system SCADA dane są nieefektywnie wykorzystywane, gdyż nie analizuje się na bieżąco informacji i nie porównuje się ich w czasie rzeczywistym do zaistniałych zdarzeń.

ATER.net

W ATER net stworzyliśmy centralny system (platformę programową), która zbiera dane poprzez sieć koncentratorów z zakładów przemysłowych. Zebrane dane są analizowane je za pomocą metod statystycznych, modelowania matematycznego oraz algorytmów sztucznej inteligencji. Takie rozwiązanie ma celu OPTYMALIZACJĘ działania maszyn, urządzeń i całych linii technologicznych, AUTODIAGNOSTYKĘ i predykcyjne utrzymanie ruchu, co wpływa na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz poprawę efektów finansowych przedsiębiorstw poprzez zmniejszenie zużycia energii i mediów, a co za tym idzie również pozytywny wpływ na środowisko.

Cel platformy?

Głównym celem platformy jest dostarczenie kompletnego rozwiązania zbierania danych, ich analizy i raportowania w czasie rzeczywistym, niezależnego od istniejących systemów sterowania i stopnia automatyzacji przedsiębiorstwa. Potrzeba dostarczenia takiej usługi występuje w niemal każdym sektorze przemysłowym, niezależnie od branży czy położenia geograficznego.

1

Dzięki automatycznemu nadzorowi maszyn, wiesz na bieżąco jak przebiega produkcja i kiedy nastąpiła awaria (rzetelne, realne dane bezpośrednio z maszyny, nie wprowadzane przez człowieka).

2

Wiesz wszystko o urządzeniach pracujących bez nadzoru człowieka, możesz lepiej zaplanować prace serwisowe, bo wiesz pierwszy co wydarzyło się np., (w weekend)

3

Dostęp do danych historycznych w jednym miejscu z różnych maszyn/linii/fabryk (możliwość porównania pracy maszyn z różnych lokalizacji)

4

Powiadomienie o zbliżających się przeglądach

5

Automatyczne bilansowanie produkcji (nie musisz nigdzie się logować, gotowy raport dostaniesz na email)

6

System może policzyć ile towaru produkuje/obrabia maszyna/linia produkcyjna

7

Wyznaczyć wskaźnik efektywności/zdrowia maszyny/urządzeń

Przykłady zastosowań:

1

Proste przesyłanie danych np. procesowych z wielu urządzeń do jednego wspólnego węzła

Monitoring mediów, odczyt zakładowych liczników energii elektrycznej, wodomierzy, gazomierzy, ciepłomierzy, mierników pary.
Monitoring rozkładu temperatur..

Automatyczny nadzór nad maszynami, kontrola procesu produkcji: może monitorować maszynę, linię produkcyjną

Kotły energetyczne węglowe/biomasowe/gazowe/olejowe/spalarnie/ agregaty kogeneracyjne,
Wtryskarki, prasy, agregaty hydrauliczne
Młyny, suszarnie, transportery,
Pompownie, wentylatorownie,
Agregaty chłodnicze, sprężarkownie,
Systemy HVAC
Pasteryzatory, mieszalnie,.

Automatyczna analiza danych

Wskazywanie potencjalnych usterek lub zniszczenia w tworzonych produktach
Ochrona środowiska, dużo mniej odpadów zmniejszone zużycie energii
Wyznaczanie efektywności pracy maszyn

Ponadto system może być rozbudowany o funkcjonalności:

Ciągła, automatyczna analiza bazująca na algorytmach eksperckich i uczeniu maszynowym.
Wykrywa nieprawidłowości z kilkutygodniowym wyprzedzeniem i wskazuje ich przyczyny.
Pozwala podejmować działania z wyprzedzeniem oraz planować zakupy części zamiennych.

Ponadto system może być rozbudowany o funkcjonalności:

Ciągła, automatyczna analiza bazująca na algorytmach eksperckich i uczeniu maszynowym.
Wykrywa nieprawidłowości z kilkutygodniowym wyprzedzeniem i wskazuje ich przyczyny.
Pozwala podejmować działania z wyprzedzeniem oraz planować zakupy części zamiennych.

Poznaj zalety naszego rozwiązania!

 • Monitorowanie wielu maszyn w różnych lokalizacjach (Architektura systemu pozwala na objęcie zdalną diagnostyką setek instalacji rozproszonych na znacznym obszarze, również w miejscach ze słabą przepustowością łącz internetowych.)
 • Wizualizacja trendów
 • Ostrzeżenia i alarmy (powiadomienia)
 • Efektywniejsze utrzymywanie maszyn,
 • Stały monitoring i analiza bieżących danych
 • Zcentralizowana replikacja danych
 • Okresowe raportowanie o stanie technicznym maszyn
 • Natychmiastowa reakcja w przypadkach wymagających interwencji
 • Bezproblemowe monitorowanie przy najniższych kosztach
 • Prosta i szybka instalacja (możliwość prostej rozbudowy w dowolnym momencie)
 • Intuicyjna obsługa dla początkujących użytkowników
 • Niższe koszty osobowe – brak potrzeby zatrudniania specjalistów na miejscu
 • Niższe wydatki na infrastrukturę IT – brak konieczności utrzymywania bazy z danymi pochodzącymi z monitorowania maszyn
 • Zwiększenie dostępności oraz obniżenie kosztów obsługi
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy
 • Automatyzuje przepływ informacji w firmie
 • Może rosnąć wraz z potrzebami firmy

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

Zadzwonimy do Ciebie i porozmawiamy

o możliwościach współpracy


ATER net sp. z o.o.
OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
ul. Władysława Trylińskiego 8
10-683 Olsztyn / Polska

biuro@aternet.pl
tel. +48 89 612 0832