ATER net

Sztuczna inteligencja dla przemysłuGdzie działamy?

W obecnym świecie stykamy się z systemami automatyki przemysłowej we wszystkich gałęziach przemysłu (branża spożywcza, energetyczna, auto-moto, wod-kan i wiele innych). Taki system automatyki przemysłowej, oprócz elementów automatyki wykonawczej, składa się ze sterownika/ów PLC (serce systemu) oraz nierzadko z komputera z systemem wizualizacji i archiwizacji danych (SCADA), który zapisuje dane procesowe. Niestety, systemy te bardzo często są zupełnie niekompatybilne. Nie są ze sobą zintegrowane, pochodzą od różnych producentów, są produkowane w różnych standardach, nie komunikują się między sobą i często, żeby porównać np.stosunek zużycia prądu do ilości wyprodukowanego gotowego produktu, trzeba przeanalizować wiele różnych dokumentów, sprawozdań, systemów archiwizacyjnych, co jest bardzo czasochłonne i nie pozbawione błędów (czynnik ludzki). Dodatkowo, zbierane przez system SCADA dane są nieefektywnie wykorzystywane, gdyż nie analizuje się na bieżąco informacji i nie porównuje się ich w czasie rzeczywistym do zaistniałych zdarzeń.

 

Co robimy?

W ATER net budujemy centralny system (platformę programową), który zbierać będzie dane poprzez sieć koncentratorów z zakładów przemysłowych. Zebrane dane będzie analizować je za pomocą metod statystycznych, modelowania matematycznego oraz algorytmów sztucznej inteligencji. Takie rozwiązanie ma celu OPTYMALIZACJĘ działania maszyn, urządzeń i całych linii technologicznych, AUTODIAGNOSTYKĘ i predykcyjne utrzymanie ruchu, co wpłynie na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz poprawę efektów finansowych przedsiębiorstw poprzez zmniejszenie zużycia energii i mediów, a co za tym idzie również będzie miało pozytywny wpływ na środowisko.

 

Jaki mamy cel?

Głównym celem projektu jest dostarczenie kompletnego rozwiązania zbierania danych, ich analizy i raportowania w czasie rzeczywistym, niezależnego od istniejących systemów sterowania i stopnia automatyzacji przedsiębiorstwa. Potrzeba dostarczenia takiej usługi występuje w niemal każdym sektorze przemysłowym, niezależnie od branży czy położenia geograficznego.

ATER net sp. z o.o.
OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
ul. Władysława Trylińskiego 8
10-683 Olsztyn / Polska

biuro@aternet.pl
tel. +48 89 612 0832