ATER net

Sztuczna inteligencja dla przemysłu

Jaki mamy cel?

Głównym celem projektu jest dostarczenie kompletnego rozwiązania zbierania danych, ich analizy i raportowania w czasie rzeczywistym, niezależnego od istniejących systemów sterowania i stopnia automatyzacji przedsiębiorstwa. Potrzeba dostarczenia takiej usługi występuje w niemal każdym sektorze przemysłowym, niezależnie od branży czy położenia geograficznego.

1

 

 


2

 


3

 


4

1

Dzięki automatycznemu nadzorowi maszyn, wiesz na bieżąco jak przebiega produkcja i kiedy nastąpiła awaria (rzetelne, realne dane bezpośrednio z maszyny, nie wprowadzane przez człowieka).

2

Wiesz wszystko o urządzeniach pracujących bez nadzoru człowieka, możesz lepiej zaplanować prace serwisowe, bo wiesz pierwszy co wydarzyło się np., (w weekend)

3

Dostęp do danych historycznych w jednym miejscu z różnych maszyn/linii/fabryk (możliwość porównania pracy maszyn z różnych lokalizacji)

4

 

Powiadomienie o zbliżających się przeglądach

5

Automatyczne bilansowanie produkcji (nie musisz nigdzie się logować, gotowy raport dostaniesz na email)

6

System może policzyć ile towaru produkuje/obrabia maszyna/linia produkcyjna

7

Wyznaczyć wskaźnik efektywności/zdrowia maszyny/urządzeń

Przykłady zastosowań:

1

Proste przesyłanie danych np. procesowych z wielu urządzeń do jednego wspólnego węzła

Monitoring mediów, odczyt zakładowych liczników energii elektrycznej, wodomierzy, gazomierzy, ciepłomierzy, mierników pary. Monitoring rozkładu temperatur..

Automatyczny nadzór nad maszynami, kontrola procesu produkcji: może monitorować maszynę, linię produkcyjną

Kotły energetyczne węglowe/biomasowe/gazowe/olejowe/spalarnie/ agregaty kogeneracyjne, Wtryskarki, prasy, agregaty hydrauliczne Młyny, suszarnie, transportery, Pompownie, wentylatorownie, Agregaty chłodnicze, sprężarkownie, Systemy HVAC Pasteryzatory, mieszalnie,.

Automatyczna analiza danych

Wskazywanie potencjalnych usterek lub zniszczenia w tworzonych produktach Ochrona środowiska, dużo mniej odpadów zmniejszone zużycie energii Wyznaczanie efektywności pracy maszyn

Ponadto system może być rozbudowany o funkcjonalności:

Ciągła, automatyczna analiza bazująca na algorytmach eksperckich i uczeniu maszynowym Wykrywa nieprawidłowości z kilkutygodniowym wyprzedzeniem i wskazuje ich przyczyny Pozwala podejmować działania z wyprzedzeniem oraz planować zakupy części zamiennych

Poznaj zalety naszego rozwiązania!

 • Monitorowanie wielu maszyn w różnych lokalizacjach (Architektura systemu pozwala na objęcie zdalną diagnostyką setek instalacji rozproszonych na znacznym obszarze, również w miejscach ze słabą przepustowością łącz internetowych.)
 • Wizualizacja trendów
 • Ostrzeżenia i alarmy (powiadomienia)
 • Efektywniejsze utrzymywanie maszyn,
 • Stały monitoring i analiza bieżących danych
 • Zcentralizowana replikacja danych
 • Okresowe raportowanie o stanie technicznym maszyn
 • Natychmiastowa reakcja w przypadkach wymagających interwencji
 • Bezproblemowe monitorowanie przy najniższych kosztach
 • Prosta i szybka instalacja (możliwość prostej rozbudowy w dowolnym momencie)
 • Intuicyjna obsługa dla początkujących użytkowników
 • Niższe koszty osobowe – brak potrzeby zatrudniania specjalistów na miejscu
 • Niższe wydatki na infrastrukturę IT – brak konieczności utrzymywania bazy z danymi pochodzącymi z monitorowania maszyn
 • Zwiększenie dostępności oraz obniżenie kosztów obsługi
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy
 • Automatyzuje przepływ informacji w firmie
 • Może rosnąć wraz z potrzebami firmy

Przemysł 4.0

Przemysł produkcyjny ulega coraz mocniejszej cyfryzacji i wchodzi w fazę Przemysłu 4.0 (Industry 4.0) – czyli czwartej rewolucji przemysłowej. Po stworzeniu silnika parowego (Przemysł 1.0), przez wykorzystywanie w produkcji elektryczności (Przemysł 2.0), przyszedł czas na zaangażowanie technologii komputerowych (Przemysł 3.0).

Teraz, w trakcie czwartej rewolucji przemysłowej, do gry wchodzą nowe technologie, automatyzacja, analityka BigData, sztuczna inteligencja (AI) czy mechanizmy komunikacji między urządzeniami i systemami (IoT, internet rzeczy).

Problemy i wyzwania

 • Dzięki automatycznemu nadzorowi maszyn, wiesz na bieżąco jak przebiega produkcja i kiedy nastąpiła awaria (rzetelne, realne dane bezpośrednio z maszyny, nie wprowadzane przez człowieka).
 • Wiesz wszystko o urządzeniach pracujących bez nadzoru człowieka, możesz lepiej zaplanować prace serwisowe bo wiesz pierwszy co wydarzyło się np., (w weekend)
 • Dostęp do danych historycznych w jednym miejscu z różnych maszyn/linii/fabryk (możliwość porównania pracy maszyn z różnych lokalizacji)
 • Powiadomienie o zbliżających się przeglądach
 • Automatyczne bilansowanie produkcji (nie musisz nigdzie się logować, gotowy raport dostaniesz na email)
 • System może policzyć ile towaru produkuje/obrabia maszyna/linia produkcyjna
 • Wyznaczyć wskaźnik efektywności/zdrowia maszyny/urządzeń

Przykłady zastosowań:

 

Proste przesyłanie danych np. procesowych z wielu urządzeń do jednego wspólnego węzła:

Monitoring mediów, odczyt zakładowych liczników energii elektrycznej, wodomierzy, gazomierzy, ciepłomierzy, mierników pary,…

Monitoring rozkładu temperatur,

Automatyczny nadzór nad maszynami, kontrola procesu produkcji: może monitorować maszynę, linię produkcyjną, …

Kotły energetyczne węglowe/biomasowe/gazowe/olejowe/spalarnie/agregaty kogeneracyjne,

Wtryskarki, prasy, agregaty hydrauliczne

Młyny, suszarnie, transportery,

Pompownie, wentylatorownie,

Agregaty chłodnicze, sprężarkownie,

Systemy HVAC

Pasteryzatory, mieszalnie,

Automatyczna analiza danych,

Wskazywanie potencjalnych usterek lub zniszczenia w tworzonych produktach,

Ochrona środowiska, dużo mniej odpadów, zmniejszone zużycie energii,

Wyznaczanie efektywności pracy maszyn

Ciągła, automatyczna analiza bazująca na algorytmach eksperckich i uczeniu maszynowym.

Wykrywa nieprawidłowości z kilkutygodniowym wyprzedzeniem i wskazuje ich przyczyny.

Pozwala podejmować działania z wyprzedzeniem oraz planować zakupy części zamiennych.

Problemy i wyzwania

 • Dzięki automatycznemu nadzorowi maszyn, wiesz na bieżąco jak przebiega produkcja i kiedy nastąpiła awaria (rzetelne, realne dane bezpośrednio z maszyny, nie wprowadzane przez człowieka).
 • Wiesz wszystko o urządzeniach pracujących bez nadzoru człowieka, możesz lepiej zaplanować prace serwisowe bo wiesz pierwszy co wydarzyło się np., (w weekend)
 • Dostęp do danych historycznych w jednym miejscu z różnych maszyn/linii/fabryk (możliwość porównania pracy maszyn z różnych lokalizacji)
 • Powiadomienie o zbliżających się przeglądach
 • Automatyczne bilansowanie produkcji (nie musisz nigdzie się logować, gotowy raport dostaniesz na email)
 • System może policzyć ile towaru produkuje/obrabia maszyna/linia produkcyjna
 • Wyznaczyć wskaźnik efektywności/zdrowia maszyny/urządzeń